Varför utför ni inte PRP?

Vi är en läkarklinik och vi utför vetenskapliga och beprövade behandlingar för att hjälpa patienter på bästa möjliga sätt. Det finns inget vetenskapligt stöd eller praktiskt resultat som visar att PRP har någon positiv effekt för hårtillväxten. Vi har många patienter som testat PRP utan resultat.