Front & vikar att behandla med hårtransplantation

Begynnande håravfall hos män börjar oftast med att vikarna kryper bakåt och fronten blir glesare. Med en hårtransplantation går det att få tillbaka proportionerna och symmetrin i ansiktet.

Här önskas att återfå ett naturtroget hårfäste med hög täthet och kunna variera frisyren utan ett linjärt missprydande ärr i nacken.

Dr Ilter: Då mittpartiet är bevarat är hårfästet fortfarande proportionellt men vikarna är djupa och osymmetriska. Med hänsyn till övrig täthet behövdes minst 120 hårstrån per cm2. För att återskapa symmetrin i ansiktet och sänka vikarna krävs 2000 hårsäcksgrupper. Full täthet och naturligt hårfäste uppnåddes efter en behandling. Norwood 3 till Norwood 1.

 

Patienten hade fått vikar som börjat krypa upp. Han hade fått en helt ny frisyr som han inte alls trivdes med så han bestämde sig för att återskapa sitt gamla utseende.

Dr. Demir: För att återskapa ett nytt naturtroget hårfäste och en generell förtätning i front och vikar behövs 2000 hårsäcksgrupper. Med denna mängd i kombination med det befintliga håret uppnås ett resultat som motsvarar patientens önskemål.

En patient som har drabbats av aggressivt håravfall i tidig ålder. Tunnheten har påverkat hans självkänsla negativt. Vill ha ett yngre och attraktivare utseende med en hög täthet i både fronten och hjässan.

Dr Ilter: För att återskapa ett nytt naturtroget hårfäste och en generell förtätning i det drabbade området främst i fronten behövs 2000 hårsäcksgrupper. Med denna mängd i kombination med det befintliga håret uppnås ett resultat som motsvarar patientens önskemål. Norwood 4A till Norwood 2

 

Denna person har drabbats av håravfall både i fronten och i hjässan. Det är förlusten av håret i hårfäste och fronten som stör honom mest. Han vill få tillbaka ansiktsinramningen.

Dr Ilter: Precis som vi brukar rekommendera väljer han att åtgärda fronten och hårfästet i första hand. Det är detta område som påverkar ansiktets utseende mest negativt vid hårförlust. Vi återskapar en fin front och ett naturtroget hårfäste som passar hans ansikte utmärkt.  Observera harmonin mellan det transplanterade håret i fronten och håret på sidorna. Naturlig täthet, vinkel och växtriktning ger ett resultat som patienten känner sig mycket nöjd med.

Denna person har drabbats av håravfall i fronten. Han har förlorat ansiktsinramningen och tycker inte om det han ser i spegeln. Han vill återfå ett naturligt hårfäste liknande det han hade för några år sedan.

Dr Ilter: Resultatet som patienten önskar uppnår vi genom att transplantera 2000 hårsäcksgrupper som vi placerar på ett korrekt och naturligt sätt


Närbild av hårlinjen. Observera hur naturligt håret och huden ser ut.

Dr Ilter: Placering av så kallade fjunhår längst fram i hårlinjen ger ett naturligt intryck i perfekt harmoni med ansiktet. Det är så gott som omöjligt för omgivningen att se att en hårtransplantation har genomgåtts.


Observera hur naturligt hårfästet ser ut.

Denne man har förlorat en del av hårfästet och han tycker att det påverkar frisyren och utseendet negativt. Han har även drabbats av håravfall i hjässan som han vill åtgärda under samma behandlingstillfälle. Patienten vill ha en naturtrogen frisyr tillbaka. Han vill ha en naturlig täthet som ser bra ut även om han skulle fortsätta att tappa kringväxande hår i framtiden.

Dr Ilter: Genom att använda oss av endast minimala singelhår i främre delen av hårfästet som placeras med rätt vinkel och växtriktning, skapas ett hårfäste som ser helt naturlig ut. Totalt transplanterades 600 hårsäcksgrupper till hårfästet och 1000 hårsäcksgrupper till hjässan.  Att återskapa ett hårfäste som ser helt naturligt ut är en av de svåraste estetiska utmaningarna som finns inom hårtransplantationskonsten. Totalt transplanterades 600 hårsäcksgrupper till hårfästet.

Denne person stör sig på att hårlinjen är tunn och otydlig och rakar sitt hår jämt på grund av detta. Han önskar tätt och naturligt hårfäste. Han tycker att det är manligt med vikar och vill därför behålla dem.

Dr Ilter: Ett förändrat och försvagat asymmetriskt hårfäste. För att tillmötesgå önskemålen som innebär naturligt resultat med rätt växtriktning och vinkel samt en hög täthet krävdes 1500 hårsäcksgrupper under ett behandlingstillfälle. Norwood 3A till Norwood 2


Bilden är tagen från sidan för att visa den naturliga hårlinjen som uppnås efter en FUE IM behandling. Observera hårsäckarnas naturliga växtriktning och vinkel.


Närbild på det behandlade området. Tack vare FUE Ilter Metoden kan en hög täthet uppnås utan att huden skadas eller påverkas negativt. 2500 hårsäcksgrupper och endast ett behandlingstillfälle krävdes för detta resultat.

Här accepterar patienten en gles hjässa men vill få tillbaka en inramning till ansiktet med hjälp av ett naturligt hårfäste och en fyllig front. Han vill kunna se en mer varierande frisyr i spegeln.

Dr Ilter: Ett relativt stort område är drabbat men genom att åtgärda fronten med 2500 hårsäcksgrupper uppnås ett resultat som är i enighet med önskemålen. Norwood 5A till Norwood 3 med vertex

Här har en stor del av håret förlorats. Han skulle vilja ha tillbaka en frisyr som passar hans ålder bättre. Han vill också få en så tät frisyr som möjligt under endast ett behandlingstillfälle. Det är viktigt för honom att kunna variera frisyren i framtiden därför vill han inte utsätta sig för en behandling som ger synliga ärr om håret är kortklippt.

Dr Ilter: För att uppnå en balanserad frisyr så är det viktigt att bygga upp en tydlig och naturlig hårlinje samt en front som har en naturlig täthet. Detta får vi genom att placera 2000 hårsäcksgrupper på ett korrekt och strategiskt sätt.

Denne person har drabbats av ärftligt håravfall. Han är nu drygt 30 år och vill göra något åt sitt hår. Det ska vara så naturligt resultat som möjligt och han önskar att få tillbaka hårfästet som han en gång har haft. Han tycker ett det är ok att det är glest i hjässan men vill ha en fin volym i fronten. Han vill inte ta ledigt från arbetet i onödan utan vill må bra och kunna jobba som vanligt direkt efter ingreppet. Därför vill han slippa en smärtsam eller lång läkningstid.

Dr Ilter: Under en dags behandling transplanterar vi 2500 hårsäcksgrupper som ger patienten ett resultat som han är nöjd med.


Patienten har tidigare genomgått en STRIP-behandling på en annan klinik. Resultatet efter ingreppet motsvarade inte hans önskemål och förväntningar. Han vill få en jämn och tät frisyr som är fin och naturlig.

Dr Ilter: För att både åstadkomma naturlig täthet och täckning av hela det drabbade området behövde vi 2000 hårsäcksgrupper under ett behandlingstillfälle.

Patienten tycker att han ser mycket äldre ut på grund av håravfallet. Han vill få tillbaka ett utseende som passar hans ålder och ansikte bättre. Han vill ha ett ingrepp som skräddarsys efter just hans behov och utseende.

Dr Ilter: Det behövs 2500 hårsäcksgrupper för att uppnå en optimal täthet och en frisyr som motsvarar behovet och dennes önskemål.

 

Patienten är ung och har tidigare använt tupé i fronten. Målet för patienten är att kunna simma, sporta och vara ute i alla väder utan att oroa sig för en tupé.

Dr Ilter: Att bygga upp en helt ny frontlinje kräver extra mycket hårsäcksgrupper. I detta fall har vi använt oss av 3000 hårsäcksgrupper.

Patienten är missnöjd med den förtunning av håret som har pågått under de senaste fem åren. Han kan på grund av detta inte variera frisyren som han skulle vilja. Han önskar att återfå en naturlig täthet i det drabbade området utan någon risk för biverkningar.

Dr Ilter: Vi behövde återskapa lägre och naturliga vikar samt återfå den exakta tätheten i det drabbade området så att det passar med omgivande hårtäthet.
Detta uppnådde vi med 1200 hårsäcksgrupper under ett behandlingstillfälle.
Norwood 3A till Norwood 2

Patienten vet att aggressivt håravfall är överrepresenterat i familjen. Han vill därför åtgärda sitt hårproblem i tid. Har tröttnat på att raka håret hela tiden på grund av det glesa området. Han önskar att återfå en fylligare frisyr.

Dr Ilter: När vi träffade honom var han runt 30 år och redan drabbad av aggressivt ärftligt håravfall. Tillgången på hår i givarområdet var begränsat.
Vi inledde arbetet med att först återskapa en bra täthet i fronten. Resultatet som visas uppnåddes efter en behandling med 2500 hårsäcksgrupper. Norwood 5A till Norwood 2A

Denne person är missnöjd med den förtunning han har drabbats av. Han har tröttnat på att ha samma längd och samma frisyr hela tiden och önskar frihet och variation.

Dr Ilter: En förtätning med 1000 hårsäcksgrupper krävs för att åtgärda det glesa partiet och skapa en helhet så att patienten kan återfå en frisyr som han önskar. Norwood 3A till Norwood 1.

Denne person tycker inte om förändringen som han ser i spegeln. Han känner inte igen sig längre. Folk uppfattar honom som mycket äldre trots att han bara är 27 år gammal. Han vill få ett utseende som matchar hans ålder och att det även kommer att se naturligt ut även om han fortsätter att tappa hår.

Dr Ilter: Vi åtgärdade hårfästet och förtätade området som motsvarar hans önskemål. 1700 hårsäcksgrupper gav klienten ett naturligt utseende som han är mycket nöjd med. Norwood 4A till Norwood 2

Patienten har drabbats av ett aggressivt håravfall. Håravfallet har påverkat hans självförtroende negativt. Han vill återfå en frisyr som ger ett ungdomligare utseende som motsvarar hans ålder, vill genomgå ett minimalt ingrepp och slippa ett ärr i nacken.

Dr Ilter: Då det drabbade området är stort väljer jag att dela upp operationen på två behandlingar. Under första behandlingen återskapas hårlinjen och fronten med hjälp av 2000 hårsäcksgrupper. Resultatet efter den första behandlingen visas på bilden. Då patienten blev mycket nöjd med sin nya frisyr redan efter första behandlingen så har han valt att skjuta fram den andra till ett senare tillfälle. Norwood 5A till Norwood 2A

Här ses djupa vikar och en allmän tunnhet som patienten vill åtgärda på ett så skonsamt sätt som möjligt och då han ofta har mycket kortklippt hår, är det ett måste att resultatet ser 100 % naturligt ut.

Dr Ilter: Sänkning av de djupa vikarna samt en förtätning krävs i den centrala delen av fronten. 1000 hårsäcksgrupper krävs för att uppnå ett resultat som motsvarar den frisyr som önskas. Från Norwood 3 till Norwood 2

Patienten har genom gått en STRIP-behandling på en annan klinik som han är mycket missnöjd med. Han känner sig lurad då han fick löfte av vederbörande klinik om att han skulle få mer hår och högre täthet till ett lägre pris. Han tycker att resultatet är mycket dåligt och är långt ifrån det han förväntade sig. Han vill återfå en naturlig täthet i vikarna med FUE IM så fort som möjligt så att han kan känna sig som sitt gamla jag igen.

Dr Ilter: Enligt patienten har 1500 hårsäcksgrupper transplanterats med STRIP- metoden. Vikarna har åtgärdats men utväxten motsvarar endast 20 % av den totala mängden hårsäckar som har transplanterats. 1800 hårsäcksgrupper krävdes för att uppnå ett resultat som han blev nöjd med.

Patienten har redan hunnit förlora en hel del av sitt hår trots sin unga ålder. Han vill återfå så mycket som möjligt av håret under ett behandlingstillfälle. Han vill ha ett naturtroget utseende även i framtiden och vill därför inte välja en hårtransplantation som innebär ett så kallat dockhårs-utseende eller andra konstigheter som innebär större problem än håravfallet i sig.

Dr Ilter: Efter bedömning konstateras att han har en naturlig virvel i hårfästet som han gärna vill behålla. Vi återskapar en fyllig och balanserad frisyr som inkluderar virveln i fronten med hjälp av 2500 hårsäcksgrupper. Norwood 4A till Norwood 2

En ung man tycker att det är tråkigt att håret inte är lika fylligt längre.
Det är svårt att få till frisyren. Ett område bakom luggen är det som stör honom mest men han vill även sänka vikarna.

Dr Ilter: Han har tunna hårstrån men en mycket hög täthet kring det drabbade området. 1500 hårsäcksgrupper behövs varav 500 i varje vik och 500 i området bakom luggen. Resultatet efter en behandling gav honom den frisyr han önskade sig.

Denna man har fått höga vikar som han vill sänka. Han önskar att återfå en ungdomligare frisyr så som han hade för några år sedan. Han vill uppnå en naturlig täthet i det drabbade området med en metod som är både smärtfri och riskfri.

Dr Ilter: Med endast 1200 hårsäcksgrupper sänks och förtätas vikarna som får ett naturligt utseende.

Patienten, som har haft en mycket bra hårtäthet, har under ett par år tillbaka märkt av en markant utglesning på hjässan som stör honom. Han önskar få tillbaka en balanserad frisyr som ger ett mer attraktivt och ungdomligt utseende.

Dr Ilter: Tack vare vår förfinade metod som innebär att vi placerar hårsäcksgrupperna med rätt vinkel, växtriktning samt en hög täthet så uppnås ett helt naturligt utseende.

Patienten har förlorat håret i vikarna och vill sänka dem lite för ett mer balanserat utseende. Han vill ha ett minimalt ingrepp som innebär att han slipper stora sår eller stygn. Han vill inte uppleva vare sig stor smärta eller riskera ett permanent känselbortfall.

Dr Ilter: Den mest estetisk krävande uppgiften är att sänka och återskapa vikar som ser helt naturliga ut. Observera att inget tyder på att han har genomgått en hårtransplantation. Endast 300 hårsäcksgrupper behövdes för att åstadkomma ett fulländat resultat.

Patienten har genomgått STRIP-behandling med misslyckat resultat. Det är mycket glest och huden i området är ärrig.
Han upplever sitt hårproblem förvärrat efter STRIP-operationen. Han vill få en mer naturlig frisyr och ett hårfäste som är naturtroget utan att det sänks ytterligare.

Dr Ilter: 2000 hårsäcksgrupper behövdes för återskapning av en naturlig frisyr med hög täthet enligt önskemål.

Patienten, en person som träffar många människor i sitt yrke, tycker inte om den förändring han ser i spegeln samt på bild. Han vill att hans hårfäste och hjässa ska se ut som för några år sedan innan håravfallet startade.

Dr Ilter: Med 1 700 hårsäcksgrupper kan jag göra en sänkning av båda vikarna samt en förtätning av hjässan. Vi har åstadkommit ett resultat som han är mycket nöjd med.