Tabell STRIP, FUT, FUE eller FUE IM

Här kan du jämföra de olika metoderna STRIP, FUT, FUE och FUE IM som används vid hårtransplantation.

Iaktagelse FUT / Strip FUE FUE IM
Smärta efter ingreppet Liten till medium och värre Ingen Ingen
Andel tid doktorn opererar klienten 10-30% 60-70% 70-80%
Nödvändigt att sy Ja Nej Nej
Ymnig blödning under och efter operationen Kan äga rum Nej Nej
Möjligt att återigen ha kort hår i givarytan Ett linjärt ärr kommer att vara synligt Ja, små diffusa ärr kan förekomma Ja, nästintill ärrfritt
Naturliga resultat Möjligt Ja Ja
Nervskada, känselbortfall, permanent smärta Möjligt Nej Nej
Tid för läkning i givarytan Månader 7-10 dagar ca 5-7 dagar
Tid för läkning i mottagarområdet ca 14 dagar 10-14 dagar ca 7-10 dagar
Andel hårsäcksgrupper som skadas vid utdragningen Varierar 5-10% 0-2%
Tid för återhämtning innan sport/ träning 1-2 månader 1 vecka 1 vecka
Tid innan klienten kan återvända till arbetet 1-4 veckor Nästa dag Nästa dag

 

Skillnader mellan olika hårtransplantationer

STRIP och FUE

Den idag i särklass vanligaste tekniken vid hårtransplantation är den s.k. STRIP-Metoden där man i vissa fall under narkos skär ut en hudremsa ur patientens nacke. Vid STRIP-operationer skärs remsan sedan i mindre bitar för transplantation till mottagarområdet. Såret i skalpen efter hudremsan sys ihop och lämnar i bästa fall ett ca 2-3 mm brett linjärt ärr. Permanent känselbortfall är mycket vanligt i det opererade området. Transplantaten vid STRIP-operationer är ofta stora vilket resulterar i ett onaturligt utseende. I branschen kallas det för ”dockhår” då tofsarna påminner om hur en dockas hår ser ut. Många av Ilter Clinics patienter genomgår en rekonstruktion efter tidigare behandlingar på andra kliniker med STRIP-Metoden.

Naturligt slutresultat är målet vid hårtransplantationer

Målet för Ilter Clinic är att åstadkomma ett så naturligt slutresultat som möjligt. Detta innebär naturlig symmetri och proportion. Med FUE Ilter Metoden (FUE IM) elimineras risken för begränsande ärr i nacken eftersom denna metod är mikrokirurgisk. Ingreppet är så gott som riskfritt och smärtfritt samtidigt som läkningstiden blir minimal i jämförelse med andra håroperationstekniker.

Ilter Clinics främsta styrka är designen. Med FUE IM går det att få en levande och oregelbunden hårlinje och en hjässa där man bevarar en naturlig virvel och växtriktning samt naturlig täthet. Ända upp till 500-1800 hsg – 1000-3200 hårstrån hårsäcksgrupper kan transplanteras per dag vilket gör FUE IM till den mest effektiva hårtransplanteringstekniken som finns tillgänglig på världens marknad idag.