Rekonstruktion

FUE Ilter Metoden gör det möjligt att hjälpa människor som tidigare bedömts vara olämpliga att behandla med hårtransplantation. Vad man bör tänka på är att ett rekonstruktionsarbete är betydligt mer komplicerat och ställer högre krav än en s.k. ”virgin-skalp”.  Flera av våra rekonstruktioner kommer från patienter som har gjort en STRIP- operation vilket är en metod vi inte förespråkar. En hårtransplantation är permanent och att försöka ändra designen efteråt kan vara komplicerat och dyrt.

Vi får tyvärr ägna stor tid åt att ta emot patienter från den stora marknad som arbetar oseriöst, både i Sverige och utomlands. Vi ser allt fler misslyckade och felaktigt utförda operationer där vi ofta får ta bort felplacerade hårsäcksgrupper och börja om från början. Vi måste utgå ifrån individens individuella förutsättningar när det t.ex. gäller designen vid en rekonstruktion. När en person har opererats på en annan klinik kan vi exempelvis inte göra något åt den riktning som föregående klinik har placerat hårsäckarna i, utan det kan behöva korrigeras i flera steg.

Vi kan däremot hjälpa till med att återskapa en naturlig hårlinje. En onaturlig hårlinje kan vara för rak, gles och bestå av alltför stora hårsäcksgrupper. Detta utseende brukar kallas för dockhårs-resultat. För att åtgärda detta, kan vi bryta upp de stora hårsäcksgrupperna från den ursprungliga transplantationen och återanvända genom att placera dem där de behövs. Vi erbjuder även rekonstruktion av missprydande ärr efter hårtransplantationer med STRIP och punch-grafts operationer, plastikoperationer och ärr efter olyckor och dylikt.

 


Observera den naturliga hårlinjen och den höga tätheten i fronten efter endast en behandling med 1200 hårsäcksgrupper. 

Patienten som själv är frisör har tidigare genomgått två STRIP-behandlingar som gav honom en alldeles för gles frisyr. Han är inte nöjd med tätheten och det onaturliga utseendet och vill få hjälp av oss med att få en så naturlig täthet som möjligt.

Dr Ilter: Trots att patienten har genomgått två STRIP-behandlingar så är resultatet glest och otillräckligt. Vi transplanterar 1200 hårsäcksgrupper i fronten som ger ett resultat som är över dennes förväntningar.

Patienten förlorade sitt hår i området bakom luggen i ganska tidig ålder. I takt med håret förlorade han sitt självförtroende. Han valde därför att genomgå en STRIP och sedan så kallad FUE behandling som utförs med hjälp av en apparat på en annan klinik. Resultatet blev misslyckat. Området var både glest, ärrigt och onaturligt och klienten valde att dölja det med keps under ett par år. Hans sociala liv påverkades negativt på grund av detta. Han vill återfå ett naturligt utseende med hög täthet i det drabbade området och drömmer om att slippa dölja håret med keps.

Dr Ilter: Genom att placera 1600 hårsäcksgrupper i området uppnår man en optimal täthet som döljer den ärriga och ojämna huden samt det onaturliga utseendet i området.

Patienten har genomgått två STRIP- behandlingar på en annan klinik. På grund av minskad elasticitet hade kliniken inte möjlighet att hjälpa honom med en ytterligare STRIP- operation. Klienten vill få tillbaka en frisyr som motsvarar hans förväntningar det vill säga normal täthet och naturtroget utseende.

Dr Ilter: Vi återskapar en fylligare och naturligare frisyr genom att utnyttja hela donationsområdet både sidorna och området kring det stora ärret som inte är skadat. Vi omplacerade totalt 2000 hårsäcksgrupper under tre behandlingstillfällen med några månaders mellanrum. På det här sättet undviker vi att påfresta det utsatta givarområdet alltför mycket.

Patienten har genomgått en STRIP- behandling. Han är mycket missnöjd med tätheten och vinkeln på håren. Dessutom har han fått ett missprydande ärr på baksidan av huvudet. Han vill ha en behandling som kan ge honom ett naturligt och tätt hår utan att få ytterligare ärr eller bestående biverkningar.

Dr Ilter: Genom att placera 2000 hårsäcksgrupper med en mer naturlig vinkel kring de befintliga hårsäckarna så kommer även de att påverkas och tvingas att falla på ett snyggt och mer naturligt sätt.