Håravfall

Det finns flera orsaker till att man börjar tappa hår och det finns olika typer av håravfall.

• Ärftlitgt håravfall (90%)
– Ålder
– Hormonella förändringar (DHT)
– Genetiskt anlag

Håravfall kan bero på många orsaker bl.a:
• Stressrelaterat håravfall
• Sjukdomar
• Efter graviditet
• När en person förlorar allt sitt huvudhår (Alopecia totalis)
• Fläckvist håravfall (Alopecia areata)
• Biverkningar från medicinering
• Gifter som gör att du tappar hår
• Radioaktivitet

Håravfall drabbar både män och kvinnor

Den vanligaste formen av håravfall är manligt håravfall, s.k. Male Pattern Baldness (androgenetisk Alopecia). Hårsäckarna som normalt producerar livskraftiga hårstrån producerar allt tunnare, kortare och sprödare hårstrån vilket ofta slutar med att den individuella hårsäcken inte producerar ett nytt hårstrå. Den här typen av håravfall orsakas av inverkan av manligt hormon på genetiskt mottagbara hårsäckar.

Läs mer om manligt håravfall här

Kvinnligt håravfall är ofta diffust och tunnas ut över hela huvudet. Andra orsaker till  kvinnligt håravfall kan t.ex bero på stress och störningar i sköldkörteln. Det håravfall som kvinnor upplever efter att de fött barn är oftast helt normalt eftersom man tappar färre hårstrån än vanligt under själva graviditeten.

Läs mer om kvinnligt håravfall här

Håravfall orsakas av hormoner och gener

Håravfall orsakas av en speciell kombination av hormoner och gener som leder till att håret tunnas ut. Naturligt håravfall hos en man orsakas främst av manliga hormoner. Den viktigaste av dessa hormoner, med avseende på håravfall, är det manliga könshormonet testosteron. DHT är testosteron som omvandlats till dihydrotestosteron av ett enzym (5-alpha transferase).

Gener, hormoner och ålder är tre viktiga, av varandra oberoende faktorer, som påverkar håret. För att drabbas av håravfall måste man ärva specifika gener från minst en förälder. Samma hormoner som orsakar acne och skäggväxt kan också orsaka håravfall. Närvaron av androgener, testosteron och dess relaterade könshormon DHT, dihydrotestosteron, orsakar att hårsäckar förtunnas och eventuellt går ut i en permanent vilofas.

Det krävs dock mer än närvaro av nödvändiga gener och hormoner för att orsaka håravfall. Normalt drabbar denna genetiska form av håravfall endast en viss del av skalpen, oftast främre delen av huvudet och hjässan. En hästskoformad krans runt den kala ytan stannar kvar. Dessa hårstrån är inte genetiskt känsliga för DHT, vilket också är anledningen till varför  hårtransplantationer med dessa hårsäckar är så framgångsrika. Även på nya ytor som dessa hårsäckar transplanteras kommer hårsäckar att behålla sina egenskaper dvs. de transplanterade hårsäckarna kommer inte att påverkas av håravfall. Det innebär att en hårtransplantation blir en permanent lösning.

 

Är det vanligt att tappa hår?

Håret på huvudet består normalt av ca 100 000 hårstrån, som har en täthet av ca 140 hårstrån per cm2. Varje hårsäck växlar under sin livscykel mellan en tillväxtfas och vilofas. Varje dag tappar vi normalt 50-100 hårstrån. Först när antalet hårstrån sjunker till 50 hårstrån per cm2 börjar du bli tunnhårig och håravfallet blir märkbart eftersom det då går att se huden mellan hårstråna. Oberoende av livsstil, matvanor eller vitamintillskott kommer vi aldrig att kunna producera fler hårsäckar än det antal vi föds med. Trots detta har många som tappat hår ofta tillgång till livskraftigt hår som kan transplanteras från det täta givarområdet till det kala eller uttunnade mottagarområdet.

Förutsättningarna påverkas av hur stort håravfallet är, hårkvalitet samt hårets färg.

Det är viktigt att komma ihåg att tillgången på donationshår i givarområdet (baksida och sidorna av huvudet) är begränsad. Det krävs därför en erfaren och skicklig kirurg som känner till begränsningen och gör det bästa av tillgången på givarhår. Det är också viktigt att kirurgen planerar inför framtiden så att kapaciteten i givarområdet är tillräcklig för en ytterligare eventuell transplantation senare i livet. Trots detta så måste personer som klassas i den högre delen av Norwood eller Ludwig skalan vara beredda att offra en viss densitet i givarområdet för att uppnå maximal täckning i mottagarområdet. Det går tyvärr aldrig att trolla fram nytt hår, utan det handlar om att fördela det befintliga håret jämnt över huvudet för att ge ett gott helhetsintryck.

Ett annat alternativ är att man väljer att inte täcka en viss yta i mottagarområdet till förmån för en maximal densitet i annan yta som man tycker är viktigare.

Baserat på den gedigna erfarenhet som Ilter Clinic har erhållit genom att ha utfört över 6000 FUE IM behandlingar kan följande tabeller användas som en riktlinje vid uppskattning av mängden hårsäcksgrupper som behövs.

Norwood skalan (Män)

Norwood 1:
Ingen operation nödvändig.
Norwood 2:
Ingen operation nödvändig, 500 till 800 hårsäcksgrupper kan dock användas för att skapa symmetri vid behov.
Norwood 2a:
500 till 800 hårsäcksgrupper för åtgärd av mittpartiet eller korrigering av proportionerna.
Norwood 3:
800-1000 hårsäcksgrupper för fronten och vikarna.
Norwood 3a:
1300 till 1600 hårsäcksgrupper i fronten.
Norwood 4:
1900 till 2500 hårsäcksgrupper totalt (1100 till 1400 i fronten 800 till 1100 i hjässan).
Norwood 4a:
1700 till 2500 + i fronten.
Norwood 5:
2500 till 3200 hårsäcksgrupper totalt (1500 till 1700 hårsäcksgrupper i fronten 1000 till 1500 i hjässan).
Norwood 5a:
2500 till 3200 + hårsäcksgrupper.
Norwood 6:
3200 till 4200 + hårsäcksgrupper (1700 till 2500 i fronten 1500 till 1700 i hjässan).
Norwood 7:
2500 till 3000 + hårsäcksgrupper för återskapning av fronten.

Ludwig skalan ( kvinna)

I. 1500 + hårsäcksgrupper.
II. 3000 + hårsäcksgrupper.
III. 4000 + hårsäcksgrupper.

Eftersom de flesta kvinnor helst inte vill att hela huvudet rakas i samband med en hårtransplantation erbjuder vi dem att dela upp behandlingen i flera omgångar och på så vis slippa hel rakning. Vi rakar mindre ytor i områden som går att dölja med kring växande hår.  Detta innebär dock att det krävs flera behandlingstillfällen när man har behov av en större mängd hår.