FUE IM – Världsledande teknik

På Ilter Clinic utför vi vår egen metod kallad FUE Ilter Metoden (FUE IM) där hårsäcksgrupper plockas en och en från givarområdet och transplanteras till mottagarområdet. Till skillnad från många andra behandlingsmetoder ger FUE IM ett naturligt resultat och erbjuder tätare placering. Metoden ger också mindre risk för synliga ärr. Våra patienter kommer från hela världen. FUE-IM är vår egna patenterade metod.

Skillnad mellan FUE och FUE IM

Det finns en del betydande skillnader mellan vanlig FUE och FUE IM. Nedan nämns de viktigaste.

Mikrokirurgi
FUE IM har en betydande fördel tack vare modifiering av mikrokirurgiska verktyg som möjliggör högre precision genom hela förfarandet. Den exakthet som följer av dessa små verktyg leder till snabbare läkningstider och en dramatiskt minskad risk för synliga ärr. Istället för att använda traditionella FUE-instrument som är 1,0 millimeter i diameter, använder FUE Ilter Metoden sofistikerade verktyg som endast mäter 0,6 millimeter (vissa fall 0,5-0,75 millimeter beroende på hårets utseende). Våra mindre instrument leder till att fler hårsäckar förblir intakta och placeringen i mottagarområdet kan göras tätare. Även för laterala snitt i mottagarområdet använder vi rutinmässigt 0,7-0.8mm blad. Även om det kan tyckas vara en extrem försiktighetsåtgärd har vi funnit att det ger 4 gånger mindre trauma jämfört med branschstandard. Vid rekommendation på ett ingrepp över 2000hsg delar vi upp ingreppet på två tillfällen. Vi arbetar som enda klinik med ett maxtak på antal hårsäckar, efter 13 år i branschen och flera års forskning kring givarområdet.

Ända upp till 2000 hårsäcksgrupper (dvs ca 4000 hårstrån) kan transplanteras per dag vilket gör FUE IM till den mest effektiva hårtransplantationstekniken som idag finns etablerad på marknaden.

Översikt FUE Ilter Metoden

  • FUE IM sätter patienten i centrum
    Behandlingen, planeringen och designen av håret sker i samråd med kunden.
    Vi strävar efter att använda den metod som uppnår bästa möjliga resultat baserat på patientens egna förutsättningar och med så lite trauma som möjligt för hud och hår
  • Vi kan inte nog betona att hela processen vilar på skicklighet och teknik hos kirurgen och operationsteamet. Ilter Clinic utvecklar fortlöpande vår metod och vi baserar vår kunskap på vetenskap och alla de dokumenterade FUE behandlingar vi har genomfört. Fram tills idag har dr Ilter och hans team genomfört mer än 2300 registrerade  FUE behandlingar vilket innebär transplantation av mer än 1.5 miljoner hårsäcksgrupper. Alla behandlingar utförs uteslutande av grundare och huvudansvarig leg läkare på Ilter Clinic; dr Demir Ilter
  • Hårsäckar är extremt ömtåliga. Kvalitetskontroll utförs varje steg på vägen. Om vi märker ett behov av förändring i operationsprocessen sker de omedelbart
  • Vi utför endast en behandling per dag vilket garanterar våra klienter personlig service och fullständig diskretion. 37 % av våra klienter kommer för rekonstruktion efter tidigare behandlingar på andra kliniker. Mer än hälften av våra klienter kommer från utlandet
  • Obefintlig trauma på hårsäckar samt mottagarområde