Framtiden inom hårtransplantationer

För att Ilter Clinic ska behålla sitt försprång på marknaden letar vi ständigt efter ny vetenskaplig och teknisk utveckling inom vårt specialistområde – hårtransplantation. Samtidigt förfinar och utvecklar vi vår egen teknik för att möta marknadens behov. Vi är fortfarande världsledande och Dr Ilter är mycket eftertraktad som föreläsare världen över.

Gårdagens hårtransplantationskirurgi var makrokirurgi. Dagens teknik är mikrokirurgi och till framtiden hör nanotekniken. Ilter Clinic arbetar med mikrokirurgi. Dr Ilter har utvecklat FUE verktyg som är 0.6 mm till skillnad mot industrins standard som ligger på 1-1.2 mm. Vi är säkra på att verktygen kommer att bli ännu mindre och att framtidens operationsteknik kommer att handla om nanoteknik. Tyvärr använder en del kliniker fortfarande ett makro synsätt vilket tyvärr kan innebära onödigt lidande, längre läkningstid, jobbiga operationer och inte minst sämre estetiskt resultat för patienterna. Även tekniker där man utlovar icke kirurgiskt ingrepp och arbetar med en inskjutnings instrument, skadar mottagarområdet och är ett direkt trauma och många hårsäckar som man kanske blivit lovad kan istället gå förlorade.

Som en del i arbetet att bevara vår ledande position deltar dr Ilter regelbundet i internationella konferenser, events, seminarier och aktiva ”hands on” live surgery med sitt operationsteam. Han ser det som en viktig uppgift att sprida sin unika kunskap inom FUE och utveckla hårtransplantationstekniken världen över.

Det finns idag inga säkra och realistiska metoder för att påskynda en hårtransplantationsprocess utan att påverka resultatets kvalitet negativt. Här på Ilter Clinic är vi ständigt uppmärksamma på nya vetenskapliga och tekniska framsteg i utvecklingsarbetet inom hårtransplantationer. Vi arbetar också själva med forskning och utveckling för att i framtiden hitta fram till ännu smidigare operationstekniker.

Under tiden är vår ambition ett fortsatt viktigt med arbetet att utföra professionella hårtransplantationer grundade på den senaste medicinska tekniken. Vi fortsätter att delta i seminarier, konferenser och utbildningar för att behålla vår spetskompetens inom såväl det kirurgiska arbetet som inom utvecklingen av den senaste tekniken.

Vad händer i framtiden inom hårtransplantationer?

Ny forskning och teknik inger hopp om framtiden. Det finns en stark tro på att vi kan utesluta vissa begränsningar i givarområdet genom att använda kloning och genterapi.

Eftersom hårsäcksgrupperna ser naturliga ut med sina 1-3 hårstrån per transplantat, har de fördelen att både se och kännas naturliga också när de kommer på sin nya plats. Ilter Clinic använder naturliga hårsäcksgrupper för att återskapa intrycket av naturligt hår. Genom att använda andra operationstekniker med större transplantat finns en risk att det transplanterade håret kan se onaturligt ut. Ett transplantat som särskiljer mellan 1-3 hårstrån imiterar naturen och det är då omöjligt att skilja ett transplanterat hår från ett icke transplanerat i sociala avstånd.
Men även hårtransplantationer har sina begränsningar. En av dem är själva donationsområdet. Eftersom nytt hår i dagsläget inte kan återskapas måste vi nöja oss med att förflytta vissa hårsäckar från ett donationsområde till ett glest eller kalt mottagarområde.

Nu ger ny högteknologisk forskning emellertid nytt hopp – även om det ligger långt fram i tiden. Man tror nämligen att vi så småningom kommer att kunna eliminera vissa begränsningar inom givarområdet genom att använda oss av hårkloning och genterapi.

Genterapi för att motverka håravfall

Tanken med genterapi är att introducera nya DNA till hårcellerna. Genom att tillföra nya DNA hoppas man kunna förhindra att cellerna påverkas av DHT, något som bl. a orsakar håravfall hos människor. Studien är ännu i sin linda och trots att vissa gener, som leder till håravfall, nu har upptäckts finns troligen en mängd andra faktorer som orsakar detta problem. Skulle genterapi någonsin bli verklighet kommer en stor mängd säkerhetsförebyggande arbete att krävas inför genomförandet.

Kloning av hårsäckar

Detta är en relativt ny teknologi som kommer att kräva minst tio års vidare forskning innan den är fullt utvecklad. Hårkloning är en lekmans term för vävnadsutvecklad hårväxt. Processen innebär att man isolerar en grupp celler från ett litet antal hårsäckar som mångfaldigats i laboratoriemiljö och därefter återförts till mottagarytan. På plats delar de sig sedan, för att skapa nya hårsäckar som i sin tur genererar nytt hår. Studier har visat att ett enda hårsäckstransplantat på detta sätt kunnat generera flera tusen hårstrån.
Forskare har studerat hårkloning hos djur de senaste åren men framgångarna har varit begränsade: man har uppnått mycket gles hårväxt som dessutom varit kosmetiskt oacceptabel.
Många problem återstår att lösa innan resultaten kan godkännas såväl medicinskt som säkerhetsmässigt. Teknikens effektivitet måste också kunna stärkas innan kloning av hår kan accepteras i kliniskt syfte.