Hårdesign vid en hårtransplantation

Patientens egna förutsättningar i fokus.
På Ilter Clinic skräddarsyr vi varje enskild behandling. Ingen behandling är den andra lik. Det enda gemensamma är att resultatet blir optimalt och naturligt, samt skapat efter patientens egna förutsättningar. Att utföra en hårtransplantation är lika mycket ett hantverks- och designarbete som det är ett mikrokirurgiskt ingrepp. Därför utför vi placering av hårsäckar för hand.

Vi följer naturens regelbok.
Design av hår följer naturens regelbok, där varje unikt hårfäste skapas genom tusentals hårsäckar. Hårets naturliga tredimensionella sätt att växa är mycket viktigt att ta hänsyn till, så att håret i det transplanterade området får rätt karaktär. Viktiga faktorer att uppmärksamma för en lyckad hårtransplantation är hårets vinkel och växtriktning.

Placering av hårsäcksgrupper.
I naturen finns det få perfekta och enkla geometriska algoritmer. Däremot finns det små och oregelbundna avvikelser som gör att helheten ser naturlig ut.  Detta är inte möjligt att uppnå , annat än placering för hand. Alla eventuella metoder som på ett brutalt sätt skjuter in hårsäckarna skapar ett kraftigt trauma i mottagarområdet och begränsar resultatet. Det är inte heller möjligt att utföra en hårtransplantation utan ett mindre kirurgiskt ingrepp. Kliniker som påstår sig utföra icke kirurgiska ingrepp arbetar inte seriöst. Vad vi vill åstadkomma är att uppnå en täthet med så små resurser som möjligt. Växtriktningen är då ytterst viktig.

Vi använder oss av laterala snitt och varje patient har olika lämpliga egenskaper. Eftersom vi placerar varje hårsäcksgrupp individuellt är det möjligt att exempelvis återskapa en virvel eller minska en patients vikar så att resultatet ser naturligt ut. För oss på Ilter Clinic är det är en självklarhet att inte placera snitten med olika vinklar i samma område. Oftast följer man den naturliga vinkeln och tänker på att vinkla hårstråna så att det tar upp maximal yta, dvs. ger ett tätare intryck fast med minimala resurser. Några fackuttryck som diskuteras internationellt i dessa sammanhang är Coronal och Sagital. Vi väljer den tekniken som ger bäst resultat för patienten, inte den tekniken som är lättast och snabbast.

Rekonstruktion från tidigare hårtransplantation.
Vid rekonstruktioner kan arbetet innebära att man måste anpassa lösningen i flera steg eftersom man då tar hänsyn till hur kringliggande hårsäckar är placerade från tidigare operationer. Att behandla på en tidigare HT-patient skiljer sig markant från att operera på en s.k. virgin scalp.

Med vår erfarenhet, teknik och design som våra främsta tillgångar, strävar vi givetvis efter att du blir fullständigt nöjd med resultatet. FUE Ilter Metoden ger ett naturligt resultat som håller livet ut.