Genetiskt håravfall


Det finns ca 50 000 hårsäcksgrupper totalt över hela huvudet/skalpen. 30 000 av dessa hårsäcksgrupper är hos män testosteronkänsliga, det vill säga att de är påverkade av DHT(dihydrotestosteron) om det finns genetiskt belägg hos honom. 20 000 hårsäcksgrupper påverkas inte av DHT. De finns på sidorna och på mitten av bakre huvudet. Om ett område ser glest ut, då har hälften av befintligt hår redan försvunnit.

Hur många hårsäcksgrupper finns att ta under patientens livslängd?

  • Totalt 8 000 hårsäcksgrupper.

Vad är anledningen till lyckade operationsresultat på Ilter Clinic?

  • Minimalisera skador och trauma bägge på mottager samt givarområdet.

Varför transplanterar Ilter Clinic inte mer än 2 200 hårsäcksgrupper per operation?

  • Tätare tagning av hårsäcksgrupper ger oåterkallelig skada på givarområdet.
  • När givarområdet är förbrukat kan hårtransplantation inte hjälpa patienterna längre.
  • Ilter Clinic har 15 års erfarenhet! Det är avgörande att man inte tar hårsäcksgrupper utanför det ”säkra” givarområdet då de hårsäcksgrupperna inte är permanenta.

Vad händer om man placerar nya hårsäckar på område med normal täthet?

  • Nya hårsäckar och befintliga hårsäckar får oåterkalleliga skador.
  • Risken är att både de bestående hårsäcksgrupperna och de man transplanterar dör vid för tät placering. Det är slöseri med patientens biologiska vävnad och de begränsade resurserna i givarområdet.