Varför ska jag välja Ilter Clinic?

Vi på Ilter Clinic har som målsättning att skapa trygghet hos varje patient genom en långsiktig planering. Med tanke på att givarområdet (bakhuvudet) är ett begränsat område är det viktigt att ta vara på dem resurser vi har tillgång till. Vi får telefonsamtal och mail dagligen från patienter som hamnat på en klinik som utfört ett dåligt arbete, man har extraherat för stora mängder hårsäcksgrupper vilket har skapat trauma i huden, på både givarområdet och mottagarområdet. Dessa kliniker hänvisar sina patienter att vända sig till oss för hjälp med eftervård och eventuella komplikationer, det här är något vi inte kan hjälpa till med då vi inte kan stå för andra klinikers arbete.

På Ilter Clinic är det Doktor Ilter med team som utför alla hårtransplantationer och håller i återbesöken för samtliga patienter. Vi skapar ett naturligt resultat utifrån patientens förutsättningar och önskemål. För oss är det viktigt att våra patienter ska känna sig trygga genom hela processen före, under och efter operation, därför har vi endast en patient om dagen.