Vad är FUE ILTER-metoden?

Doktor Ilter har förfinat FUE-tekniken och utvecklat FUE Ilter metoden. Istället för att använda instrument med en diameter på 1 mm så använder vi instrument med en diameter på 0,5-0,75 mm vilket innebär att läkningen är mer effektiv och risken för synliga ärr minskar dramatiskt. Tack vare den förfinade tekniken kommer samtliga hårsäcksgrupper ut intakta och tillåter tätare placering.