Vad är en hårtransplantation?

Hårtransplantation är ett omfördelningssystem där man extraherar hårsäckar från givarområdet (bakhuvudet) och förflyttar dem till glesa eller kala områden. Med dagens mikrokirurgiska teknik resulterar detta i ett mycket naturligt utseende som endast begränsas av tillgång och efterfrågan. Tillgången beror på mängden livskraftiga hårsäckar i givarområdet, de som genetiskt räcker en livstid. Antalet hårsäcksgrupper beror på hur stort område du önskar behandla.