Hur många hårsäcksgrupper transplanteras per behandling med FUE IM-metoden?

Många års forskning har visat att givarområdet tar stor skada vid för stora ingrepp och återväxten påverkas negativt. Ilter Clinic transplanterar max 2000-2200 hårsäcksgrupper per behandlingstillfälle, med vår förfinade teknik är återhämtningen snabb och effektiv därmed är det möjligt att utföra en ny behandling redan 3-4 veckor efter första behandlingen.