Hur länge håller det transplanterade håret?

Det transplanterade håret extraheras från ett givarområde som inte är känslig för håravfall dvs. DHT (resistent mot dihydrotestosteron). Hårsäckarna behåller sina genetiska egenskaper vid förflyttning vilket innebär att transplantaten finns med oss livet ut.