Hur kan ni garantera mig ett naturligt hårfäste tillbaka?

Vid bedömningen av dina förutsättningar under konsultationen avgörs om det finns möjlighet att återskapa ditt hårfäste eller inte. Har du inte de rätta förutsättningarna, så avråder vi dig. Däremot är det aldrig möjligt att ge några garantier när det gäller vilket kirurgiskt ingrepp som helst. Detta är för att det handlar om biologisk vävnad som kan bete sig olika från fall till fall.