Får jag träffa läkaren som ska operera mig?

Ja, det är viktigt att vår specialistläkare träffar dig för bedömning och planering av din behandling. Du får alltid träffa verksamhetschef samt läkaren vid konsultationstillfället.