Är hårtransplantation alltid lösningen?

Nej. Det händer att vi avråder potentiella patienter från att göra en hårtransplantation då vi anser att en sådan inte löser problemet. Det kan handla om att patienten är för ung, estetiskt inga problem, dåliga förutsättningar eller helt enkelt för tidigt.