FUE-IM Metoden är skonsam

FUE IM, eller Follicular Unit Extraction with Intramuscular Implantation, är en avancerad teknik för hårtransplantation. Det är en metod som kombinerar två olika steg i hårtransplantationsprocessen: extraktion av hårfolliklar med FUE-metoden och implantation av hårfolliklar i muskellagret under huden.

FUE är en teknik för att extrahera enskilda hårfolliklar från en givarområde på patientens huvud. I FUE-metoden används mikroverktyg, vanligtvis en fin nål eller mikroborr, för att noggrant avlägsna hårfolliklar en i taget från den valda donatorregionen. Denna process är noggrann och spårar inte linjära ärr, vilket gör den mindre synlig än äldre hårtransplantationsmetoder.

Efter att hårfolliklarna har extraherats med FUE-metoden, går man vidare till implantationssteget. Istället för att placera hårfolliklarna i de vanliga hudskikten (epidermis och dermis), implanteras de istället i det underliggande muskellagret under huden. Detta görs genom att använda speciella tekniker och verktyg som möjliggör noggrann placering av hårfolliklarna i muskeln.

FUE IM-tekniken anses av vissa hårtransplantationsexperter vara fördelaktig eftersom det kan ge bättre överlevnad och tillväxt av transplanterade hårfolliklar. Det muskulära lagret har bättre blodcirkulation och rikare näringsförsörjning, vilket kan främja hårfollikelns överlevnad och förbättra tillväxten.

Det är viktigt att notera att FUE IM är en avancerad teknik som kräver expertis och erfarenhet från en kvalificerad hårtransplantationskirurg. Ilter Clinic är specialister på området och har stor vana att bedöma om denna metod är lämplig för dina individuella behov och förutsättningar.